Toimintaani ohjaavat arvot:

  • Ihmisen / tilanteen ainutkertaisuus
  • Asiakaslähtöisyys ja luotettavuus
  • Kohtuullisuus
  • Välittäminen ja läsnäolo
  • Jatkuva kehittyminen

Työotteessani korostuvat:

  • Näkökulman lajentaminen ("out of the box")
  • Aito dialogi
  • Ihmisen oman potentiaalin kirkastaminen = voimaannuttaminen
  • Käytännöllisyys ja ratkaisukeskeisyys
  • Tavoitteellinen toiminta

"Ratkaisut ovat lähempänä kuin uskotkaan."

 

           TUTKI!     OIVALLA!     INNOSTU!