Ihmis- ja oppimiskäsitykseni

Ihmiskäsitykseni

on holistinen, eli ihminen on fyysinen, psyykkissosiaalinen ja henkinen kokonaisuus.

Oppimiskäsitykseni

  • Ihminen oppii kokemustensa ja tilanne-ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksena yksilönä, ryhmässä ja ryhmästä.
  • Oppimista tapahtuu jatkuvasti ja se on koko eliniän kestävä prosessi.
  • Opittava tieto on järki- ja tunneperäistä, näkyvää ja piilevää.

Uskon ihmisen

  • Ainutkertaisuuteen
  • Potentiaaliin ja voimavaroihin, joista osa
        on tiedostamatonta
  • Tahtoon löytää merkitys elämänsä asioille
  • Vapauteen tehdä vastuullisia valintoja

 

"Ihminen ei ole astia, joka täytetään, vaan lamppu joka sytytetään."

 

 

                 TUTKI!     OIVALLA!     INNOSTU!