Logoterapia pähkinänkuoressa

Tieteellinen perusta
Wieniläinen neurologi, psykiatri ja filosofian tohtori Viktor E. Frankl (1905-1997) nimesi tutkittuun tietoon perustuvan käsityksensä ihmisestä, ihmisenä olemisesta ja ihmisen arvo- ja tarkoituskeskeisyydestä logoterapiaksi (logos = tarkoitus, mieli, merkitys, järki). Tuskin kukaan muu on joutunut testaamaan oppiensa paikkaansa pitävyyttä sellaisessa "laboratoriossa" kuin juutalainen Frankl joutuessaan natsien keskitysleireille toisen maailmansodan aikana.
Logoterapian juuret ovat elämäntarkoitukseen keskittyvässä psykologiassa ja filosofiassa. Logoterapiaa kutsutaan myös kolmanneksi wieniläisen psykoterapian suuntaukseksi. Logoterapia (käytetään myös nimityksiä logoteoria, logofilosofia, eksistenssianalyysi) on levinnyt ympäri maailman ja sitä sovelletaan mm. terveydenhoidossa ja sosiaalityössä, sielunhoitotyössä, kasvatus- ja opetustyössä sekä työelämän kehittämisessä.

Ydinasiat
Logoterapian ihmiskäsitys on kolmiulotteinen: fyysisen ja psyykkissosiaalisen ulottuvuuden lisäksi ihminen on aina myös henkinen olento. Henkisyyteen kuuluvat mm. ihmisen vapaus ja vastuu, aito omatunto ja tahto tarkoitukseen. Ihminen voi sairastua fyysisesti tai psyykkisesti, mutta henkinen meissä ei koskaan sairastu.
Logoterapiassa katse on tulevaisuudessa ja tulevaisuuden mahdollisuuksissa. Geenit ja menneisyys eivät määrää, mihin meillä tänään on mahdollisuus. Meillä on aina mahdollisuus kasvaa annettujen olosuhteiden yläpuolelle.
Ihmisen perimmäinen tarve on kokea elämä mielekkäänä ja merkityksellisenä. Ihminen löytää itsestään uskomattomia voimavaroja, kun hän kokee elämällään olevan tarkoituksen. Tarkoitus voi olla hetken tarkoitus tai laajempi perimmäinen tarkoitus; elämän tarkoitus säilyy loppuun asti. Tarkoituksen löytämisen kautta ihmisellä on mahdollisuus löytää itsessään oleva potentiaali kestää elämän eteen heittämiä haasteita.
Ihmisellä ei aina ole vapautta elämässä vastaan tulevia asioita ja olosuhteita, mutta hänellä on aina vapaus valita suhtautumisensa niihin. Ihmisellä on myös vapaus tehdä valintoja joista hän myös kantaa vastuun.

Anti nykyihmiselle
Logoterapiaa kutsutaan myös toivon terapiaksi, joka soveltuu erinomaisesti itsehoitoon oman elämän suurissa kysymyksissä. Logoterapia on myös ajatonta elämänviisautta, joka uskoo ihmiseen ja inhimillisyyteen sekä tukee ihmisenä olemista niin elämän myötä- kuin vastamäissä.
Logoterapia tarjoaa käyttökelpoisia työkaluja ja -menetelmiä arkeen ja työhön, joiden avulla on mahdollista lisätä mielen hyvinvointia ja kasvattaa vastuullisuutta.