Työnohjaus ja coaching organisaation kehittämismenetelminä

Mitä?

Ulkopuolisen fasilitaattorin avulla tapahtuvaa tavoitteellista ja luottamuksellista työelämän tapahtumien tutkimista ja kehittämistä.

Kenelle?

Yksilöille, ryhmille, tiimeille, tiiminvetäjille, esimiehille, johdolle.

Mahdollistaa:

- Työvalmiuksien ja uudenlaisten
   toimintamallien kehittymisen

- Työmotivaation ja voimavarojen
   lisääntymisen

- Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen
   kehittymisen

- Ongelmanratkaisutaitojen vahvistumisen

 

Esimerkkejä työnohjauksen teemoista:

 • Ajan käyttö ja priorisointi
 • Ammatillinen kehittyminen
 • Esimiestaidot
 • Henkinen kuormitus
 • Itsensä johtaminen
 • Kehittämisprosessien läpivienti
 • Kollektiivinen oppiminen
 • Kommunikaatioprosessit
 • Kriisitilanteet
 • Muutokset
 • Ongelmanratkaisu
 • Päätöksentekoprosessit
 • Stressinsietokyky
 • Toiminnan kehittäminen
 • Tunnejohtaminen
 • Työyhteisötaidot
 • Viestintä
 • Vuorovaikutustaidot

-> Työn laadun paranemisen!

-> Tuottavuuden lisääntymisen!

 

 

                    KIINNOSTUITKO?

     Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää.

 

           TUTKI!     OIVALLA!     INNOSTU!